Hartelijk welkom

 
 

Daar waar de zon opkomt, in de Aube, het Oosten Orient, aan de grenzen van het Bassin Parisien en in het Zuiden van de Champagne, bevindt zich een mysterieus gebied waar Water, Land en Bos geboorte geven aan een uniek gebied, gevormd door natuur en mens.

Het Parc naturel régional de la Forêt d’Orient is geen wildresevaat, geen openlucht-museum of botanisch heiligdom, maar een levende ruimte, open voor iedereen, waar behoud van het millieu rijmt met ontwikkeling van het grondgebied.

Dit legendarische grondgebied herbergt 3 grote meren gelegen in het hart van dichte bossen, die een genot zijn voor liefhebbers van natuur, cultuur, sport en ontspanning…

Het Parc naturel régional de la Forêt d’Orient is een gebied dat wordt gevormd door 57 gemeenten, 22000 inwoners op 820 km2. Het Park heeft too trak dit erfgoed vol exceptionele rijkdommen maar met een breekbaar evenwicht, te beschermen en te onderhouden en tevens bij te dragen aan haar economische groei.

Het Park is een mozaiek van natuurgebieden en landschappen : Krijt Champagne, Côte des Bars, Vlakte van Brienne, en ten slotte de Champagne humide vol geheime charme, een symbool van de verbintenis tussen het water en de bossen.

Het is een geheel met zacht glooiende, open gebieden, bossen en weiden. Het « Forêt d’Orient » is zo diep dat ze vaak ontzag inboezemd, geïmpregneerd door de aanwezigheid van de mysterieuze « Templiers ».

Drie van de vier grote meren van de Champagne bevinden zich in dit gebied :het « Lac d’Orient » (ook wel lac-reservoir Seine genoemd), het « Lac du Temple » en het « Lac Amance » (lac-reservoir Aube). Deze meren vertegenwoordigen een oppervlakte van 5.000ha en zijn voorzien van alle moderne infrastructuren voor het beoefenen van onerse watersporten.

Het zijn deze natuurgebieden, en landschappen die we willen behouden.

Beschermen wil echter niet zeggen verbieden. U bent dan ook van harte uitgenodigd om al deze fabuleuse natuurschatten te ontdekken.

Op onze touristique site www.lacs-champagne.fr kunt u ons beter te leren kennen, en uw bezoek voor bereiden. De streek VVV « Office de tourisme intercommunal » kan u daarbij helpen.

Hartelijk welkom in « het Parc de la Forêt d’Orient » en tot  binnen kort.

 

 

Herkomst van de naam "Forêt d'Orient"

Het mysterie  van de herkomst van de naam van het Forêt d’Orient is tot op de dag van vandaag nog niet helemaal opgelost . Er zijn meerdere hypothéses :

Het is ook zeker dat het Foret d’Orient in de middeleeuwen deel uitmaakte van een groot bosgebied dat zich uitspreidde van Argonne, in de Ardennen, tot het Forêt de Pontigny,in de Yonne.Het geheel beschermde de oost grenzen van het Compté de Champagne en zo ook indirect het Royaume de France tegen het Saint Empire Romain-Germanique (Alsace, Lorraine en het huidige Duitsland).

Het Forêt d’Orient was dus een deel van het massieve bosgebied van het Forêt du Der (‘Der’ betekend ‘Eiken’ in het Celtisch, dus Eikenbos).

Het is tevens op dit grondgebied dat men vandaag de dag de « Grands lacs de Champagne vindt (Grote Meren van de Champagne, Lac d’Orient, Lac du Temple, Lac Amance en Lac du Der). Dit zijn zonder twijfel de « echte » schatten van de Templiers...

 


See the interactive map of the park